Værdigrundlag

 (Fra Gladsaxe Karate Klubs vedtægter)

 

Denne forening har til formål at fremme interessen for karate/motion og derigennem aktivere børn/unge og voksne samt at skabe et socialt fællesskab. Endvidere at give medlemmerne mulighed for at uddanne sig og konkurrere i samt afprøve karate gennem turneringer og kurser, for herved at kunne forsvare sig selv og udvikle en fælles forståelse for den mentale side af karate.

 

Klubbens mål er at udvikle en karate/motionsforening, hvor alle, der respekterer Gladsaxe Karate Klubs vedtægter, er velkomne. Endvidere at give alle en bedre fysisk og mental tilstand og udvikle et godt kammeratskab på tværs af køn og alder. I kraft af en familievenlig attitude og et stærkt sammenhold skabes der plads til alle, lige fra medlemmer der primært ønsker motion og blot at røre sig, til medlemmer der ønsker at udvikle sig til eliteudøvere.

 

Disse formål opnås gennem medlemskaber af de forbund, der kan opfylde klubbens krav til uddannelse/konkurrencer m.m., samt ved diverse kontakter i Danmark og udland. Endvidere suppleres træningen med træningslejre flere gange årligt, hvor der er mulighed for at udvikle mange af ovenstående mål. Det tilstræbes at holde et højt niveau mht. uddannelse af trænerteamet, både efter national og international standard. Årligt afholdes arrangementer, som tager udgangspunkt i klubben, såsom fester m.m. Endvidere arrangeres årligt en turnering i et forpligtende fællesskab med Gladsaxe Karate Klubs eget aktivitetsudvalg.

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram